4 phong cách đầu tư chứng khoán trên thế giới

phamtandat.com - Tìm kiếm phong cách giao dịch phù hợp với tính cách của bạn là một phần không thể thiếu để trở thành nhà đầu tư độc lập và có đầu tư có lợi nhuận.

4 phong cách đầu tư chứng khoán trên thế giới

Infographic dưới đây đưa ra nhưng khác biệt của bốn phong cách đầu tư chứng khoán trên thế giới cùng với đó là những dấu hiệu để xác định mỗi phong cách này.

Theo ndh.vn