Nguyên lý thùng gỗ: Ai muốn kinh doanh, định mở cửa hàng đều phải biết nếu không muốn thua lỗ
Độc chiêu bán hàng của người Do Thái, thử đi và bạn sẽ thấy kết quả