Quy luật 72 trong đầu tư tài chính

phamtandat.com - Với quy luật 72 bạn sẽ hiểu rõ hơn về tác dụng của lãi kép. Lãi kép chính là phần lãi được cộng dồn vào tiền gốc và rồi số tiền mới gồm cả gốc lẫn lãi đó lại tiếp tục sinh lãi tiếp, rồi lãi mới lãi dồn vào gốc cũ, tạo thành gốc mới, rồi lại để nguyên lấy lãi tiếp. Giới đầu tư ví von lãi suất kép chính là kỳ quan thứ 8 của thế giới.

Quy luật 72 trong đầu tư tài chính

Nội dung của quy luật này là nếu bạn lấy 72 chia cho lợi nhuận trung bình hàng năm, bạn sẽ tính được số năm cần có để khoản đầu tư của bạn tăng gấp đôi. Quy luật 72 được hiểu nôm na như cách để xác định xem bạn sẽ mất thời gian bao lâu để tăng gấp đôi số tiền tích lũy với bất kỳ mức lãi suất nào.

Quy luật 72 này thì có liên quan gì đến lãi suất kép?

Cách tính theo công thức 72 sẽ là lấy 72 chia cho số lãi suất được hưởng mỗi kỳ lãnh lãi. Ví dụ như gửi tiết kiệm với mức lãi suất là 8%/ năm, lấy 72 chia cho 8 sẽ được 9. Số 9 chính là số năm bạn phải đợi chờ để tăng vốn đầu tư ban đầu lên gấp đôi. Nếu lãi suất tính theo năm thì kết quả sẽ tính theo năm, còn nếu lãi suất tính theo tháng thì kết quả sẽ là số tháng.

Đây cũng là một mẹo để bạn tính nhanh ra mức lãi cần thiết nhằm gấp đôi số tiền hiện có sau một số năm nhất định. Đơn giản như sau: Lấy 72 chia cho số năm sẽ ra mức lãi bạn cần kiếm được để gấp đôi số tiền bạn có trong một số năm nhất định.

Ví dụ: Bạn muốn gấp đôi vốn trong 10 năm thì cần kiếm được bao nhiêu lãi? Lấy 72 chia cho 10, bạn sẽ phải kiếm được mức lãi 7,2% để gấp đôi số vốn sau 10 năm. Giả dụ bạn muốn gấp đôi số tiền trong vòng 5 năm thôi? 72 chia cho 5 là 14,4. Bạn phải kiếm được 14,4% một năm để gấp đôi số vốn trong vòng 5 năm.

Bạn cũng có thể dùng quy tắc 72 ngược lại để tính xem sau bao nhiêu năm số tiền của bạn sẽ gấp đôi, chỉ việc lấy 72 chia cho mức lãi suất.

Ví dụ: bạn đang điều hành một quỹ đầu tư siêu lợi nhuận với mức lãi 20%. Bạn sẽ phải điều hành quỹ này trong bao nhiêu lâu để gấp đôi được số tiền ban đầu? Chỉ việc lấy 72 chia cho 20, kết quả là 3,6 năm Quá tiện lợi! 

Tóm lại, bạn có thể lấy 72 chia cho số năm để tính ra mức lãi cần thiết. Hoặc có thể lấy 72 chia cho mức lãi để tính ra số năm để gấp đôi số vốn ban đầu. Quy tắc này sẽ tính ra một con số gần đúng nếu tính lãi kép hàng năm. Chống lạm phát: Thêm một ứng dụng nữa cho quy tắc 72.

Bạn có thể dùng quy tắc này để tính ra sau bao nhiêu lâu sức mua của đồng tiền trong túi bạn sẽ giảm đi một nửa dưới ảnh hưởng của lạm phát. Chỉ việc lấy 72 chia cho tỉ lệ lạm phát.

Ví dụ: với lạm phát 3%, sau 24 năm (lấy 72 chia 3), giá trị thực sự của số tiền bạn cất giữ sẽ giảm đi một nửa. Với lạm phát lên đến 6%, thời gian sẽ ngắn lại chỉ còn 12 năm.”

Nguồn: Internet