Thường xuyên ăn các loại hạt giúp giảm nguy cơ bị ung thư

phamtandat.com - Bài viết này trích trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Ung thư AICR vào ngày 24 tháng 6 năm 2015. Phân tích dựa trên 36 nghiên cứu về chủ đề tổng thể bao gồm quan sát, thử nghiệm lâm sàng và điều khiển trường hợp.

Thường xuyên ăn các loại hạt giúp giảm nguy cơ bị ung thư