Chả Mực

175,000

Chả mực là đặc sản ẩm thực nổi tiếng Hạ Long, Quảng Ninh. Chả mực Hạ Long hay chả mực Quảng Ninh là món ăn hấp dẫn không chỉ du khách trong nước mà còn hấp dẫn với cả du khách nước ngoài bởi vị dai, dòn và thơm của mực.

Danh mục:

Mô tả

Chả mực là đặc sản ẩm thực nổi tiếng Hạ Long, Quảng Ninh. Chả mực Hạ Long hay chả mực Quảng Ninh là món ăn hấp dẫn không chỉ du khách trong nước mà còn hấp dẫn với cả du khách nước ngoài bởi vị dai, dòn và thơm của mực.